Daimi Maqnit Mühərriklərində Maqnitlər

Daimi Maqnit Mühərriklərində Maqnitlər

Ən böyük tətbiq sahəsinadir torpaq daimi maqnitləridaimi maqnit mühərrikləridir, adətən mühərriklər kimi tanınır.

Geniş mənada mühərriklərə elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən mühərriklər və mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən generatorlar daxildir.Hər iki mühərrik növü əsas prinsip kimi elektromaqnit induksiya və ya elektromaqnit qüvvəsi prinsipinə əsaslanır.Hava boşluğunun maqnit sahəsi mühərrikin işləməsi üçün ilkin şərtdir.Həyəcan vasitəsilə hava boşluğu maqnit sahəsi yaradan mühərrikə induksiya mühərriki, daimi maqnitlər vasitəsilə hava boşluğu maqnit sahəsi yaradan mühərrikə isə daimi maqnit mühərriki deyilir.

Daimi bir maqnit mühərrikində, hava boşluğu maqnit sahəsi əlavə elektrik enerjisi və ya əlavə sarımlara ehtiyac olmadan daimi maqnitlər tərəfindən yaradılır.Buna görə də daimi maqnit mühərriklərinin asinxron mühərriklərə nisbətən ən böyük üstünlükləri yüksək səmərəlilik, enerjiyə qənaət, yığcam ölçü və sadə quruluşdur.Buna görə də daimi maqnit mühərrikləri müxtəlif kiçik və mikro mühərriklərdə geniş istifadə olunur.Aşağıdakı şəkildə daimi maqnit DC mühərrikinin sadələşdirilmiş iş modeli göstərilir.İki daimi maqnit bobinin mərkəzində bir maqnit sahəsi yaradır.Bobin enerji verildikdə, o, elektromaqnit qüvvəsi ilə qarşılaşır (sol qaydaya görə) və fırlanır.Elektrik mühərrikində fırlanan hissə rotor, stasionar hissəsi isə stator adlanır.Şəkildən göründüyü kimi, daimi maqnitlər statora, rulonlar isə rotora aiddir.

Daimi Maqnitli Mühərrik-1
Daimi Maqnitli Mühərrik-2

Dönər mühərriklər üçün, daimi maqnit stator olduqda, o, adətən maqnitlərin mühərrik korpusuna qoşulduğu №2 konfiqurasiyada yığılır.Daimi maqnit rotor olduqda, o, adətən 1 nömrəli konfiqurasiyada yığılır, maqnitlər rotorun nüvəsinə yapışdırılır.Alternativ olaraq, #3, #4, #5 və #6 konfiqurasiyaları diaqramda göstərildiyi kimi maqnitlərin rotorun nüvəsinə daxil edilməsini nəzərdə tutur.

Xətti mühərriklər üçün daimi maqnitlər ilk növbədə kvadratlar və paraleloqramlar şəklindədir.Bundan əlavə, silindrik xətti mühərriklər eksenel maqnitləşdirilmiş həlqəvi maqnitlərdən istifadə edir.

Daimi maqnit mühərrikindəki maqnitlər aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

1. Forma çox mürəkkəb deyil (bəzi mikro mühərriklər, məsələn, VCM mühərrikləri istisna olmaqla), əsasən düzbucaqlı, trapezoidal, yelçəkən və çörəkşəkilli formalarda.Xüsusilə, mühərrik dizayn xərclərini azaltmaq üçün bir çoxları daxili kvadrat maqnitlərdən istifadə edəcəklər.

2. Maqnitləşmə nisbətən sadədir, əsasən bir qütblü maqnitləşmədir və yığıldıqdan sonra çoxqütblü maqnit dövrəsini əmələ gətirir.Bu, yapışqan neodimium dəmir bor halqası və ya isti preslənmiş üzük kimi tam bir üzükdürsə, adətən çox qütblü radiasiya maqnitləşməsini qəbul edir.

3. Texniki tələblərin əsasını əsasən yüksək temperaturda dayanıqlılıq, maqnit axınının tutarlılığı və uyğunlaşma qabiliyyəti təşkil edir.Səthə quraşdırılmış rotor maqnitləri yaxşı yapışdırıcı xüsusiyyətlər tələb edir, xətti motor maqnitləri duz spreyi üçün daha yüksək tələblərə malikdir, külək enerjisi generatoru maqnitləri duz spreyi üçün daha sərt tələblərə malikdir və sürücü motor maqnitləri əla yüksək temperatur sabitliyi tələb edir.

4. Yüksək, orta və aşağı dərəcəli maqnit enerjisi məhsulları istifadə olunur, lakin məcburiyyət əsasən orta və yüksək səviyyədədir.Hal-hazırda, elektrik nəqliyyat vasitələrinin sürücülük mühərrikləri üçün ümumi istifadə edilən maqnit dərəcələri əsasən yüksək maqnit enerji məhsulları və 45UH, 48UH, 50UH, 42EH, 45EH və s. kimi yüksək məcburiyyətdir və yetkin diffuziya texnologiyası vacibdir.

5. Seqmentli yapışqanlı laminatlı maqnitlər yüksək temperaturlu motor sahələrində geniş istifadə edilmişdir.Məqsəd maqnitlərin seqmentasiya izolyasiyasını yaxşılaşdırmaq və mühərrikin istismarı zamanı burulğan cərəyanı itkilərini azaltmaqdır və bəzi maqnitlər izolyasiyasını artırmaq üçün səthə epoksi örtük əlavə edə bilər.

 

Motor maqnitləri üçün əsas sınaq elementləri:

1. Yüksək temperaturda sabitlik: Bəzi müştərilər açıq dövrəli maqnit çürüməsinin ölçülməsini tələb edir, digərləri isə yarı açıq dövrəli maqnit çürüməsinin ölçülməsini tələb edir.Mühərrikin işləməsi zamanı maqnitlər yüksək temperaturlara və dəyişən tərs maqnit sahələrinə tab gətirməlidir.Buna görə də, hazır məhsulun maqnit çürüməsinin və əsas materialın yüksək temperaturda demaqnitləşmə əyrilərinin sınaqdan keçirilməsi və monitorinqi zəruridir.

2. Maqnit axınının tutarlılığı: Mühərrik rotorları və ya statorları üçün maqnit sahələrinin mənbəyi kimi, maqnit axınında uyğunsuzluqlar varsa, bu, motor vibrasiyasına və gücün azalmasına səbəb ola bilər və motorun ümumi funksiyasına təsir göstərə bilər.Buna görə də, motor maqnitləri ümumiyyətlə maqnit axınının ardıcıllığına tələblərə malikdir, bəziləri 5%, bəziləri 3% və ya hətta 2% daxilində.Maqnit axınının konsistensiyasına təsir edən faktorlar, məsələn, qalıq maqnitizmin tutarlılığı, dözümlülük və paxla örtülməsi kimi amillər nəzərə alınmalıdır.

3. Uyğunluq: Səthə quraşdırılmış maqnitlər əsasən kafel şəklindədir.Bucaqlar və radiuslar üçün ənənəvi ikiölçülü sınaq üsulları böyük səhvlərə malik ola bilər və ya sınaqdan keçirilməsi çətin ola bilər.Belə hallarda uyğunlaşma qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır.Yaxından təşkil edilmiş maqnitlər üçün kumulyativ boşluqlara nəzarət etmək lazımdır.Göyərçin quyruğu yuvaları olan maqnitlər üçün montajın sıxlığını nəzərə almaq lazımdır.Maqnitlərin uyğunlaşma qabiliyyətini yoxlamaq üçün istifadəçinin montaj üsuluna uyğun olaraq xüsusi formalı armaturlar hazırlamaq yaxşıdır.


Göndərmə vaxtı: 24 avqust 2023-cü il